วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2551

การสอบวันที่ 28 ก.พ. 51

อาจารย์ออกข้อสอบยากมาก ทำไม่ค่อยได้เลย แต่ถ้านึกถึงตอนที่ทำข้อสอบรอบที่แล้วก็พอทำได้จ๊ะ...แต่เพื่อนๆไม่ค่อยมีความวื่อสัตย์เลย

วันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2551

สิ่งที่ได้จากการเรียนวันที่ 8 มกราคม 2551

วันนี้อาจารย์พูดถึงงานวิจัยของแต่ละกลุ่มว่ามีกระบวนการอย่างไร และให้เพื่อนๆบอกหัวข้อของตัวเอง ซึ่งกลุ่มของหนูได้หัวข้อเกี่ยวกับ ผลการใช้การทบทวนกิจกรรมประจำวันที่มีต่อการเปรียบ มากกว่า-น้อยกว่า สำหรับเด็กอายุ 4 ปี ในโรงเรียนสาธิตอนุบาลจันเกษม ขั้นตอนแรกจะต้องศึกษากิจกรรมประจำวันในแต่ละวันก่อน แล้วดูว่าตรงไหนสามารถสอดแทรกเนื้อหาเกี่ยวกับการเปรียบ มากกว่า-น้อยกว่าได้ หลังจากนั้นก็ทำแผนและลงมือปฏิบัติกับเด็ก

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2550

อาจารย์สั่งงาน

วันนี้อาจารย์พูดถึงงานวิจัยว่าจะต้องทำให้เสร็จเเล้วให้ไปส่งที่อาจารย์วันศุกร์ที่ 15 และสามารถพบอาจารย์เป็นครั้งคราวได้ แต่งานวิจัยนี้มันยากจัง คิดไม่ออกด้วย ทำไงดีน้อ....... จะพยายามเเล้วกันน่ะ....

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2550

สิ่งที่ได้จากการเรียนวันที่ 3 ธ.ค 50.

วันนี้อาจารย์ได้ทบทวนเรื่อง การคิดเชิงอนุรักษ์ คือ ขั้นที่เด็กได้ใช้เหตุผลอธิบายถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ถึงเเม้ว่าสิ่งที่เด็กพูดอาจจะไม่ตรงกันก็ตาม ดังนั้น ครุจึงต้องมีความเข้าใจในตัวเด็กเพราะนั่นเป็นพัฒนาการของเด็กนั่นเอง เเละครูควรเปิดโอกาสให้เด็กไดเล่นทั้งกิจกรรมกลุ่มและกิจกรรมเดี่ยว รวมทั้งจัดกิจกรรมให้เกิดความสนุกสนาน และได้ความรู้ไปด้วย

ตัวอย่างกิจกรรมที่ส่งเสริมประสบการณ์ทางคณิตศาสตรืสำหรับเด็กปฐมวัย


กิจกรรม การจำเเนก

ชื่อกิจกรรม สีเดียวกัน

วิธีดำเนินการ

1.ครูเตรียมลูกปัดสีต่างๆ

2.ครูให้เด็กๆจำเเนกลูกปัดสีต่างๆที่ครูเตรียมไว้ โดยลูกปัดสีเดียวกันใส่ในตระกร้าเดียวกันตารางกิจวัตรประจำวันของสาธิตอนุบาลจันทรเกษมแบบเป็นทางการ

7.30-08.15 น. รับเด็กเป็นรายบุคคล
8.15-08.30 น. เข้าแถวเคารพธงชาติ
8.30-08.50 น. สำรวจการมาโรงเรียน สนาทนา ตรวจสุขภาพ
8.50-09.10 น. กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะ
9.10-10.00 น. พักเข้าห้องน้ำ ล้างมือ รับประทานอาหารว่างเช้า
10.00-10.30 น. กิจกรรมในวงกลม
10.30-11.00 น. กิจกรรมสร้างสรรค์ การเล่นตามมุม
11.00-12.00 น. ล้างมือ รับประทานอาหารกลางวัน
12.00-14.00 น. นอนพักผ่อน
14.00-14.20 น. เก็บที่นอน เข้าห้องน้ำ ล้างหน้า
14.20-14.40 น. รับประทานอาหารว่างบ่าย14.40-15.00 น. เกมการศึกษา
เขียนโดย นูรีดา เจะมะ

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

สรุปความรู้ที่ได้ วันที่ 13พ.ย. 50


เป็นวันแรกที่เรียน อาจารย์ให้สร้างบล็อกของตัวเอง อ.สอนเป็นขั้นตอนน่ะแต่เพื่อนๆตามอาจารย์ไม่ทัน เพราะมัวแต่คุยกัน แต่สุดท้ายก็ทำบล็อกสำเร็จ จะมีเพื่อนบางคนที่ทำบล็อกของตัวเองไม่ได้